Jak się uczyć z SuperMemo?/Wprowadzenie

Informacje, których nie powtarzamy, ulatują z pamięci.

Czym jest SuperMemo? edytuj

SuperMemo to system uczenia się. Uczenie się polega głównie na zapamiętywaniu, jednakże informacje po pewnym czasie ulatniają się z pamięci, jeśli nie zostaną odpowiednio szybko powtórzone. Zadaniem SuperMemo jest przedstawienie zapamiętywanych informacji w odpowiednio dobranych odstępach czasu, dzięki czemu ryzyko ich zapomnienia jest minimalne. W ten sposób oszczędzamy też czas, gdyż nie musimy od nowa uczyć się kiedyś pamiętanych informacji.

Czym jest ten poradnik? edytuj

Niniejszy poradnik ma za zadanie przedstawić w przejrzysty sposób podstawowe założenia nauki z wykorzystaniem SuperMemo. Podzielony jest na kilka rozdziałów, z których każdy tworzy odrębną całość dotyczącą innego tematu.

Rozdział Oprogramowanie zawiera przegląd oprogramowania wykorzystującego metodę SuperMemo oraz oprogramowania pomocniczego, przy czym skupia się głównie na aplikacjach niekomercyjnych.

Zasady tworzenia kart i pytań w taki sposób, aby były one łatwe do zapamiętania są bardzo ważne, dlatego poświęcono im osobny rozdział.