Jak się uczyć z SuperMemo?

  1. Wprowadzenie Etap rozwoju: 100% (w dniu 31.10.2011)
  2. Oprogramowanie Etap rozwoju: 100% (w dniu 31.10.2011)
  3. Zasady tworzenia kart Etap rozwoju: 100% (w dniu 31.10.2011)
  4. Dekalog szybkiego uczenia się Etap rozwoju: 100% (w dniu 18.09.2015)
  5. Jak poprawić wyniki w nauce Etap rozwoju: 100% (w dniu 20.09.2015)
  6. Jak efektywnie notować Etap rozwoju: 100% (w dniu 19.09.2015)
  7. Literatura uzupełniająca Etap rozwoju: 100% (w dniu 05.06.2013)