Japoński/Kanji/Lekcja 1


^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Kanji

Kanji - lekcja 1 edytuj

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 一, 二, 三, 四, 五. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

edytuj

 

 • Znaczenie: jeden
 • 音読み: いち、いつ、いっ
  • 一日 (いちにち) jeden dzień, cały dzień
  • 一本(いっぽん)jeden (klasyfikator podłużnych, cylindrycznych przedmiotów: butelka, ołówek itp.)
  • 一月(いちがつ)styczeń
  • 一時(いちじ)jedna godzina
 • 訓読み: ひと(つ)
  • 一人 (ひとり) jedna osoba
 • Specjalne odczytanie
  • 一日 (ついたち) pierwszy dzień miesiąca
*zobacz w Wikisłowniku

edytuj

 

 • Znaczenie: dwa
 • 音読み: に、じ
  • 二度 (にど) dwa razy, dwa stopnie
  • 二月(にがつ)luty
  • 二ヶ月(にかげつ)dwa miesiące
  • 二次(にじ)drugi, drugorzędny
 • 訓読み: ふた(つ)、ふ、ふう、ふた
  • 二人 (ふたり) dwoje ludzi
  • 二日(ふつか)drugi dzień, dwa dni
*zobacz w Wikisłowniku

edytuj

 

 • Znaczenie: trzy
 • 音読み: さん
  • 三人 (さんにん) troje ludzi
  • 三月(さんがつ)marzec
  • 三角(さんかく)trójkąt
 • 訓読み: みっ(つ)、み
  • 三日 (みっか) trzy dni
*zobacz w Wikisłowniku

edytuj

 

 • Znaczenie: cztery
 • 音読み: し
  • 四月 (しがつ) kwiecień
  • 四季(しき)cztery pory roku
  • 四角(しかく)kwadrat
 • 訓読み: よっ(つ)、よん、よ(つ)
  • 四つ (よっつ) cztery rzeczy
  • 四人 (よにん) czterech ludzi
  • 四時 (よじ) czwarta godzina
  • 四日(よっか)czwarty dzień, cztery dni
*zobacz w Wikisłowniku

edytuj

 

 • Znaczenie: pięć
 • 音読み: ご
  • 五時 (ごじ) piąta godzina
  • 五月(ごがつ)maj
  • 五人(ごにん)pięć osób
 • 訓読み: いつ(つ)
  • 五つ (いつつ) pięć rzeczy
  • 五日 (いつか) pięć dni
*zobacz w Wikisłowniku
^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Kanji