Japoński/Kanji/Lekcja 12


^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Kanji

Kanji - lekcja 12

edytuj

W tej lekcji poznasz jak pisać pięć znaków kanji: 半, 分, 学, 校, 生. Nauczysz się także dwóch odczytań każdego z kanji: 音読み (おんよみ - odczytanie "chińskie") oraz 訓読み (くんよみ - japońskie odczytanie). Ćwicz pisanie oraz postaraj się zapamiętać sposoby odczytywania znaków w złożeniach. Zielona kropka pokazuje początek a czerwona strzałka kierunek rysowania kreski.

 

 • Znaczenie: połowa
 • 音読み: はん
  • 半分 (はんぶん) połowa
  • 三時半 (さんじはん) wpół do czwartej
  • 半月 (はんげつ) półksiężyc
  • 半円 (はねえん) półokrąg
 • 訓読み: なか
*zobacz w Wikisłowniku

 

 • Znaczenie: część, minuta
 • 音読み: ぶ,ふん,ぶん
  • 一分 (いっぷん) jedna minuta
  • 二分 (にふん) dwie minuty
  • 三時三十分 (さんじさんじゅうぷん) wpół do czwartej
 • 訓読み: わ(ける)、わ(かる)、わ(かれる)
  • 分ける (わける) dzielić, rozłączać
  • 分かる (わかる) rozumieć
*zobacz w Wikisłowniku

 

 • Znaczenie: nauka
 • 音読み: がく
  • 学校 (がっこう) szkoła
  • 大学 (だいがく) uniwersytet
  • 学生 (がくせい) uczeń
 • 訓読み:まな(ぶ)
  • 学ぶ (まなぶ) uczyć się
*zobacz w Wikisłowniku

 

 • Znaczenie: szkoła
 • 音読み: こう
  • 学校 (がっこう) szkoła
  • 小学校 (しょうがっこう)szkoła podstawowa
  • 中学校 (ちゅうがっこう)szkoła średnia (niższa)
  • 高校 (こうこう) szkoła średnia (wyższa)
  • 校長 (こうちょう) dyrektor szkoły
 • 訓読み:-
*zobacz w Wikisłowniku

 

 • Znaczenie: zycie; narodziny
 • 音読み: せい, しょう
  • 生年月日(せいねんがっぴ) data urodzenia
  • 先生 (せんせい) nauczyciel
 • 訓読み:は(える), う(む), う(まれる), は(やす)
  • 生える (はえる) rosnąć
  • 生む (うむ) rodzić
  • 生まれる (うまれる) rodzić się
  • 生やす (はやす) zapuszczać (brodę)
*zobacz w Wikisłowniku
^Spis treści^ Lekcje: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Kanji