Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2006