Kangur - międzynarodowy test z matematyki/Kangur2007Jzad27tresc

Zadanie 27 ( 5 pkt)

Boki pięciokąta oznaczono liczbami naturalnymi w taki sposób, że największy wspólny dzielnik liczb oznaczających sąsiadujące boki zawsze równy 1, a największy wspólny dzielnik liczb oznaczających boki, ktore ze sobą nie sąsiadują, zawsze jest większy od 1. Która z poniższych liczb nie mogła być użyta do oznaczenia boków pięciokąta?

A. 6 B. 14 C. 15 D. 10 E. 11