Kategoria:Artykuły wymagające aktualizacji od pewnego momentu w przeszłości

Szablon {{Aktualizuj po}} w artykułach w przestrzeni nazw (główna), służy do oznaczania fragmentów, w których konieczne podanie jest informacji mogących się zdezaktualizować i których nie da się w równie czytelny sposób zapisać w sposób ponadczasowy, np.

 • Lek nie został zarejestrowany w Polsce (stan na 2016).
 • Do 2016 roku sprawa nie została rozwiązana.

Gdy data ustawiona w szablonie minie, artykuł zostanie automatycznie dodany do odpowiedniej kategorii technicznej, a fragment tekstu zostanie oznaczony jako wymagający aktualizacji.

W przypadku informacji starych nie należy podawać daty, kiedy informacja się zdezaktualizowała, a datę wstawienia szablonu.

A oto ilustracja wywołania tego szablonu edytuj

 • A oto przykład wywołania tego szablonu:
  • Fragment tekstu z wczorajszą datą: {{aktualizuj po|tekst=Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana|2024|05|24}}.
   • To wywołanie szablonu, jeżeli informacja podana do tego szablonie jako parametr zdezaktualizowała się, to artykuł przydzielany jest do ukrytej dla zwykłego użytkownika kategorii: Artykuły wymagające aktualizacji od [tutaj jest data jako pierwszy nienazwany lub nazwany jako 1 parametr, który jest rokiem, np.: 2019], A tą kategorię należy umieścić w tej kategorii poprzez proste dodatnie w nim wpisu:
    • [[Kategoria:Artykuły wymagające aktualizacji od pewnego momentu w przeszłości]].
 • A oto wynik jego działania:

Fragment tekstu z wczorejszą datą: Sprawa pozostaje wciąż (2013) nierozwiązana[potrzebna aktualizacja?].

Obecnie w tej kategorii nie ma stron ani plików.