LaTeX/Dodawanie grafiki

TeX powstał w czasach kiedy jeszcze formaty graficzne *.JPG, *.PNG, czy *.GIF nie istniały, dlatego można spotkać problemy z używaniem rastrowych typów grafik. Problem ten spotykany może być w kolejnych skryptach pochodnych, m.in. LaTeX-u, który jak początkowo TeX również dedykowany był przede wszystkim składaniu dokumentów w formacie PostScript. Mimo to grafiki tego typu mogą zostać włączone do dokumentu za użyciem opcji \special przekazującej komendy do programu używającego DVI, dzięki czemu program wyświetlający zajmie się wyświetlaniem tejże grafiki.

Ponieważ pliki konwertowane były początkowo do PostScriptu, a za sprawą Adobe przyjęte zostało to rozwiązanie za standard w tworzeniu dokumentów, najlepszym wyjściem jest używanie standardowego formatu grafik wektorowych przeznaczonych domyślnie do tych celów - tzw. Encapsulated PostScript (*.EPS). Należy tu wspomnieć, że ze względu na swoją współpracę z formatami wektorowymi środowisko LaTeX daje możliwość tworzenia własnych prostych schematów graficznych opartych na opisie wektorowym – służy temu otoczenie picture. Grafiki wektorowe bowiem możliwe są do użycia zarówno w dokumentach PostScriptowych jak i PDF.

Wiele osób pyta o możliwość użycia grafik innych niż wektorowe, mając w szczególności na uwadze pliki rastrowe takie jak wspomniane na początku .JPG, .GIF, czy *.PNG. Oczywiście są one możliwe do użycia, lecz jedynie przy składaniu dokumentów PDF - poprzez konwersję PDFLaTeX, ponieważ formaty te nie są obsługiwane w przeglądarkach DVI obsługujących dokumenty PostScript.

Do dodawania grafik konieczne jest użycie pakietu klas grafik o nazwie graphicx, który dołącza się do dokumentu poprzez wpisanie w preambule dokumentu komendy:

\usepackage{graphicx} 

Do wstawiania pola plików graficznych służy otoczenie {figure}. Aby dołączyć obrazek należy utworzyć wspomniane wyżej otoczenie:

\begin{figure}

i wstawić grafikę wektorową używając komendy:

\includegraphics{obrazek.eps}

Po czym zamknąć środowisko:

\end{figure}

Gdzie obrazek stanowi nazwę wstawianej grafiki. Oczywiście wstawianie rozszerzenia .eps czy .jpg nie jest konieczne - środowisko samo może postarać się rozpoznać typ grafiki, chyba że mamy kilka różnych grafik.

Takie działanie pozwoli nam uzyskać obrazek w pełnej jego niezmienionej postaci. Opis możliwości zmian wyświetlania grafiki opisano poniżej w dziale dotyczącym klasy graphicx.

Konwersja grafik EPS edytuj

Istnieje cała gama programów do konwersji grafik, jak również większość dobrych programów graficznych obsługuje możliwość zapisu w tych formatach; Paint Shop Pro (tylko dla Windows), Gimp (Windows / Linux). Na obie platformy dostępny jest również program ImageMagic pozwalający na konwersję niemalże każdego rodzaju plików graficznych - program działa z linii komend - komendą:

 convert obrazek.jpg obrazek.eps

Można też wykorzystać jedną z wielu nakładek dostępnych ze strony autorów.

graphicx edytuj

[opis klasy do uzupełnienia]

wrapfig edytuj

[opis klasy do uzupełnienia]

psfrag edytuj

[opis klasy do uzupełnienia]

picture edytuj

[opis otoczenia do uzupełnienia]