Lingwa de Planeta/Rzeczowniki i przymiotniki - odpowiedzi

3.1

 • nadzieja – nada
 • wiedza – jansa
 • pomoc – helpa
 • prośba – prega
 • radość – joisa
 • pytanie – kwesta
 • odpowiedź – jawaba
 • przyjście – laisa
 • piosenka – gana
 • podróż – safara


3.2

 • lubiący podróże – safarishil
 • często zadający pytania – kwestishil
 • któremu można zaufać – kredibile
 • na co można mieć nadzieję – nadibile
 • skłonny do nadziei – lubishil
 • kochliwy – nadishil


3.3

 • Książka jest wystarczająco duża. – Kitaba es basta gran.
 • Dziecko jest za małe. – Kinda es tro syao.
 • Gdzie jest kwiat? – Wo es flor?
 • Kwiat był całkiem piękny. – Flor bin aika jamile.
 • Jaki będzie dom? – Kwel ve bi dom?
 • Dom będzie bardzo dobry. – Dom ve bi muy hao.


3.4

 • To dziecko jest małe, ale bardzo pojętne. – Sey kinda es syao, bat aika samajishil.
 • Tamten człowiek był bardzo dobry. – Toy jen bin muy hao.
 • Nie podoba mi się ten dom: jest za mały. – Me bu pri sey dom: it es tro syao.
 • Nie trzeba rozmawiać z taką osobą: nie będzie dla ciebie dobrym przyjacielem. – Bu treba shwo a tal jen: ta bu ve bu hao amiga fo yu.
 • Tamten dom jest wystarczająco duży, abyśmy mogli w nim mieszkać. – Toy dom es basta gran fo ke nu mog jivi in it.
 • To dziecko zbyt lubi zadawać pytania. – Sey kinda es tro kwestishil.


3.5

 • Tam jest mały dom. – Dar ye syao dom.
 • Tutaj nie ma kwiatów. – Hir flor yok.
 • Będziemy mieli dziecko. – Nu ve hev kinda.
 • On miał taką książkę. – Ta hev-te tal kitaba.


3.6

 • moje dziecko – may kinda
 • książka mojego dziecka – kitaba de may kinda / may-kinda-ney kitaba
 • twoja książka – yur kitaba
 • swój dom – swa-ney dom
 • przyjaciel naszego dziecka – amiga de nuy kinda / nuy-kinda-ney amiga
 • ich czas – ley taim
 • jego kwiat – suy flor / luy flor


3.7

 • ogromny – gro-gran
 • piękny – gro-jamile
 • bardzo potrzebować – gro-nidi
 • bardzo chcieć – gro-yao
 • człowieczek – jen-ki
 • kwiatek – flor-ki


3.8

 • Mam jednego przyjaciela. – Me hev un amiga.
 • On jest cudownym człowiekiem. – Ta es gro-hao jen.
 • Jest bardzo pracowity i pojętny. – Ta es muy gunshil e samajishil.
 • Ma małe dziecko. – Ta hev un syao kinda.
 • Mój przyjaciel chce być z dzieckiem, chce widzieć, jak jego dziecko żyje. – May amiga yao bi kun kinda, yao vidi komo suy kinda jivi.
 • Ale nie może, bo musi pracować. – Bat ta bu mog bikos ta mus gun.
 • Nie ma czasu, żeby bawić się ze swoim dzieckiem. – Ta bu hev taim fo plei kun swa-ney kinda.
 • Kiedy przychodzi, dziecko śpi. – Wen ta lai, kinda somni.
 • Mój przyjaciel ma nadzieję, że kiedy dziecko będzie duże, będzie mógł czytać mu książki i rozmawiać o nich z nim. – May amiga nadi ke, wen kinda es gran, ta ve mog lekti kitaba fo ta e shwo om li kun ta.
 • Dziecko mojego przyjaciela nie możne zrozumieć, czemu jego ojciec nie może z nim się bawić. – May-amiga-ney kinda bu mog samaji way suy patra bu mog plei kun ta.
 • Dziecko nie może siedzieć bez zabawy. On chce biegać, śpiewać, tańczyć. – Kinda bu mog sidi sin plei. Ta yao lopi, gani, dansi.
 • Mój przyjaciel ma też ojca. On jest bardzo stary. – Yoshi may amiga hev patra. Ta es muy lao.
 • Nie pamięta, jak się nazywa. – Ta bu remembi komo ta nami.
 • Nie widzi i dlatego nie może czytać i pisać. – Ta bu vidi e por se ta bu mog lekti e skribi.
 • On potrzebuje spać. – Ta nidi somni.

Powrót do lekcji 2

Szablon:BookCat