Linux/Aplikacje/Polecenia

Informacje o bardzo wielu poleceniach znajdują się w podręcznikach. Aby uzyskać do nich dostęp, należy wprowadzić w konsoli: man <polecenie>, na przykład: man chmod.

Podstawowe operacje na plikach

edytuj
 • cp – kopiuje pliki i katalogi
 • rm – usuwa pliki
 • mv – przenosi plik lub zmienia nazwę pliku
 • ln – tworzy dowiązania między plikami
 • touch – tworzy nowy plik
 • mc - Midnight commander
 • tar

Właściwości plików

edytuj
 • chmod – zmienia prawa dostępu do plików
 • chown – zmienia właściciela plików
 • chgrp – zmienia grupę właścicieli plików
 • stat – wypisuje status plików lub systemu plików

Przeglądanie i edycja plików

edytuj
 • cat – wypisuje pliki na standardowe wyjście
 • less – wypisuje plik strona po stronie
 • head – wypisuje początkową część plików
 • tail – wypisuje końcową część plików
 • vim – uruchamia program vim (tekstowy edytor dla programistów)
 • emacs – uruchamia program emacs (tekstowy edytor dla programistów)
 • mcedit – uruchamia program mcedit - prosty edytor tekstu
 • nano - prostym edytorem tekstu działającym m.in. na tekstowej konsoli systemu Linux
 • gedit - domyślny edytor tekstu dla środowiska graficznego GNOME

Operacje na katalogach

edytuj
 • cd – zmienia bieżący katalog (katalog w którym aktualnie pracujemy).
 • mkdir – tworzy katalogi
 • rmdir – usuwa puste katalogi
 • ls – wypisuje zawartość katalogu


Polecenia systemowe

edytuj

baterie

edytuj
 • acpi – zwraca informacje o stanie baterii


komunikaty

edytuj


moduły

edytuj
 • modprobe – polecenie służące do wysokopoziomowej obsługi modułów (ładowanie)
 • rmmod – polecenie służące do wysokopoziomowej obsługi modułów (usuwanie)
 • lsmod – polecenie służące do wyświetlania listy aktualnie załadowanych modułów

procesy

edytuj
 • initcl
 • ps - wyświetla listę procesów
 • pstree - wyświetla drzewo procesów
 • kill - zakończenie procesu
 • sleep
 • at
 • crontab
 • fg
 • bg
 • topOdnośniki

edytuj