Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne

Pojęcie wyrażenia wymiernego

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Pojęcie wyrażenia wymiernego

Działania na wyrażeniach wymiernych

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Działania na wyrażeniach wymiernych

Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań powiązanych z funkcją homograficzną

Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie nierówności powiązanych z funkcją homograficzną

Rozwiązywanie równań wymiernych

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań wymiernych

Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z wartością bezwzględną

Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Rozwiązywanie równań i nierówności wymiernych z parametrem

Podsumowanie

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Podsumowanie

Zadania z rozwiązaniami

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Zadania z rozwiązaniami

Ćwiczenia

Matematyka dla liceum/Funkcje wymierne/Ćwiczenia