Matematyka dla liceum/Planimetria/Czworokąty w zadaniach

Czworokąty w zadaniach edytuj

Romb edytuj

(przekątne)
Zad. Dany jest romb o boku długości a oraz kącie ostrym 60o. Oblicz długości jego przekątnych.

Dane: wszystkie boki a, kąt 60, romb - przekątne prostopadłe do siebie.    

Drugi kąt w rombie, rozwarty przy D, wynosi 120 stopni (suma kątów przy jednym boku wynosi 180 stopni). Bierzemy pod uwagę trójkąt ADS, kąty w nim wynoszą: przy A równy jest 30 (połowa 60),   wynosi 60 (połowa kąta 120), kąt prosty między przekątnymi. Korzystamy z powstałego trójkąta 30-60-90 ASD. Dzięki zależnościom między bokami (  - rysunek) obliczamy:

 
 

Znajdujemy przekątne e oraz f.