Matematyka dla liceum/Planimetria/Jednokładność

W planimetrii jednolitość odnosi się do właściwości figury geometrycznej, która ma ten sam rozmiar i kształt na całej długości. Jednolitą figurę można podzielić na identyczne części, z których każda jest mniejszą wersją całej figury.

Przykłady jednolitych figur obejmują regularne wielokąty, takie jak trójkąty równoboczne, kwadraty i sześciokąty. Te figury mają równe boki i kąty, a każdy kąt wewnętrzny jest taki sam.

Inne przykłady jednolitych figur obejmują koła, które mają stały promień, a każdy punkt na obwodzie jest w równej odległości od środka, oraz walce, które mają stały promień i wysokość oraz jednolitą okrągłą podstawę.

Jednorodność jest ważną koncepcją w geometrii i jest często używana w różnych zastosowaniach, takich jak architektura, inżynieria i projektowanie.