Matematyka dla liceum/Stereometria/Wielościany foremne

W geometrii euklidesowej istnieje tylko pięć wielościanów foremnych.

Definicja
Definicja
DEFINICJA

Wielościanem foremnym (bryłą platońską) nazywamy wielościan wypukły, którego wszystkie ściany są przystającymi wielokątami foremnymi i każdy wierzchołek należy do takiej samej liczby ścian.

Nazwa wielościanu Nazwa grecka Podstawa Grafika
czworościan foremny tetraedr trójkąt równoboczny Czworościan foremny
sześcian foremny heksaedr kwadrat Sześcian
ośmiościan foremny oktaedr trójkąt równoboczny Ośmiościan foremny
dwunastościan foremny dodekaedr pięciokąt foremny Dwunastościan foremny
dwudziestościan foremny ikosaedr trójkąt równoboczny Dwudziestościan foremny