Matematyka dla liceum/Trygonometria/Funkcje trygonometryczne kąta ostrego

Funkcje trygonometryczne edytuj

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego edytuj

funkcja trygonometryczna

Funkcje trygonometryczne są głównymi pojęciami trygonometrii. Istnieje sześć funkcji trygonometrycznych:

  • sinus (czyt. sinus), symbol: sin
  • cosinus (czyt. kosinus), symbol: cos
  • tangens (czyt. tangens), symbol: tg, tan
  • cotangens (czyt. kotangens), symbol: ctg, cot, ctn
  • secans (czyt. sekans), symbol: sec,
  • cosecans (czyt. kosekans), symbol: cosec, csc

Argumentami funkcji trygonometrycznych mogą być:

  • kąt skierowany
  • liczba rzeczywista
sinus, cosinus, tangens, cotangens, secans, cosecans
  DEFINICJA

funkcji trygonometrycznych dla kąta ostrego w trójkącie prostokątnym.

 

Sinusem kąta ostrego   nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta   do przeciwprostokątnej

 

Cosinusem kąta ostrego   nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie   do przeciwprostokątnej

 

Tangensem kąta ostrego   nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta   do przyprostokątnej leżącej przy kącie  

 

Cotangensem kąta ostrego   nazywamy stosunek przyprostokątnej leżącej przy kącie   do przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta  

      lub     

Secansem kąta ostrego   nazywamy stosunek przeciwprostokątnej do przyprostokątnej leżącej przy kącie  

      lub      

Cosecansem kąta ostrego   nazywamy stosunek przeciwprostokątnej do przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta  

      lub