MediaWiki w obrazkach/Okno edycji

Okno edycji jest podstawowym narzędziem w MediaWiki służącym do tworzenia i zmieniania stron. Jest to w zasadzie prosty edytor, który działa w trybie ściśle tekstowym, w którym formatuje się tekst i wstawia grafiki z użyciem tzw. wikikodu. Sam wikikod będzie dokładniej opisany w dalszych rozdziałach. Oprócz tego edytor ten działa w podobny sposób jak wszystkie proste edytory tekstu, umożliwiając stosowanie standardowych technik zaznaczania, kopiowania i przenoszenia tekstu przy pomocy myszki oraz klawiatury. W tym rozdziale skupimy się na opisaniu składników i zasad działania samego okna edycji.

Oprogramowanie MediaWiki kieruje użytkownika do okna edycji w dwóch przypadkach:

  • kliknięcia zakładki edytuj (1 na rys. 23)
  • kliknięcia w tzw. czerwony link; czerwonym kolorem są zaznaczane linki wewnętrzne do nieistniejących jeszcze stron.

Składniki okna edycji

edytuj
 
Rys. 23: Okno edycji na przykładzie polskiej Wikipedii

Struktura okna edycji jest przedstawiona na rys. 23:

tytuł strony (2)
przed którym jest dodane słowo "Edytujesz"
pasek narzędzi (3)
kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku narzędzi powoduje wprowadzenie w tekst odpowiedniego wikikodu; gdy kliknie się na odpowiednią ikonę bez zaznaczenia fragmentu tekstu zostanie wprowadzony kod włączający/wyłączający dany format tekstu, gdy najpierw zaznaczy się tekst myszką lub klawiaturą, a potem kliknie na ikonę, kodem zostanie "objęty" tylko ten zaznaczony fragment; kolejne ikonki powodują:
B: dodanie kodu pogrubienia tekstu,
I: dodanie kodu pochylenia tekstu,
Ab: dodanie linku wewnętrznego
Ikonka globusa: dodanie linku zewnętrznego
A: kod nagłówka drugiego rzędu
Ikonka obrazka: kod służący do wstawiania obrazków w tekście
Ikonka trąbki: kod służący do tworzenia linku do plików multimedialnych
Ikonka pierwiastka: kod rozpoczynający wstawianie wzorów matematycznych za pomocą składni LaTeXa
W: specjalny kod wyłączający rozpoznawanie przez oprogramowanie wikikodu
Ikonka podpisu: kod podpisu autora (stosowane na stronach dyskusyjnych)
Ikonka "gruby minus": kod tworzący poziomą linię rozdzielającą
Niektóre wiki dodają własne przyciski, na przykład anglojęzyczna Wikipedia ma ich dwa razy więcej niż te przedstawione tutaj.
właściwe pole edycji (4)
jest to miejsce gdzie należy wpisać tekst strony - w momencie, gdy tekst nie mieści się w tym oknie z jego prawego boku automatycznie pojawia się suwak; gdy zaczyna się tworzyć stronę, której wcześniej nie było pole to jest oczywiście początkowo puste; gdy dokonuje się zmian w istniejącej wcześniej stronie w oknie tym widać cały jej tekst, razem ze wszystkimi wikikodami
pole z komunikatami administracyjnymi (5)
jest to miejsce gdzie administratorzy serwisu mogą wstawiać rozmaite ostrzeżenia i komunikaty skierowane do wszystkich autorów - zawartość tego pola jest różna, w różnych projektach
pole opisu zmian (6)
w polu tym należy krótko opisać swoją edycję; opis ten będzie później widoczny na specjalnej stronie ostatnie zmiany oraz w historii zmian właśnie edytowanej strony; w niektórych serwisach wpisanie czegoś w to pole jest konieczne aby oprogramowanie zapisało naszą edycję; w innych można tego pola nie wypełniać, choć zazwyczaj jest zalecane jednak je wypełnić
linki pomocowe do wypełniania pola opisu zmian (7)
pomagają one wstawić do pola opisu zmian zalecane teksty, krótko opisujące co się zrobiło; np. jeśli poprawiło się błąd ortograficzny w tekście strony, należy kliknąć na "ort."; pole to nie występuje we wszystkich serwisach
opcje zapisu (8)
opcje te mogą być różne w różnych serwisach; zazwyczaj występuje jednak opcja drobne zmiany i opcja obserwuj; wybranie pierwszej opcji powoduje, że nasza edycja będzie na stronie specjalnej "ostatnie zmiany" oraz w historii strony oznakowana jako "drobna"; wybranie drugiej opcji powoduje, że aktualnie edytowana strona zostanie dodana do naszej listy stron obserwowanych
klawisze zapisu i podglądu (9,10,11)
klawisz zapisu (9): powoduje zapisanie naszej edycji i przejście do wyglądu właśnie edytowanej strony tak, jak ją widzi czytelnik
klawisz "pokaż podgląd" (10): powoduje wyświetlenie wyglądu właśnie edytowanej strony pod lub nad oknem edycji, bez jej zapisywania; dzięki temu można obejrzeć efekty swojej pracy bez konieczności zapisu strony; stosowanie podglądu jest zalecane w większości projektów, gdyż bardzo wiele drobnych edycji powoduje niepotrzebne wydłużanie historii zmian
klawisz "podgląd zmian" (11): powoduje wyświetlenie tzw. diffa - czyli przedstawionego w dwóch kolumnach starej i nowej wersji strony z zaznaczeniem zmienionego tekstu odpowiednimi kolorami; działanie diffa jest dokładniej opisane w rozdziale Dyskusje, konflikty, historia zmian.
pole znaków specjalnych (12)
służy ono do wpisywania do tekstu znaków, których nie można wstawić z klawiatury; używa się je, klikając po prostu w odpowiedni znak; po kliknięciu znak jest automatycznie wstawiany do strony w miejscu, gdzie aktualnie jest kursor; czasami w oknie edycji znak ten może wyglądać inaczej niż się można spodziewać, jednak po zapisaniu edycji, na stronie będzie wyglądał tak jak tego się oczekuje; zawartość tego pola jest różna w różnych projektach; zawiera ono jednak zwykle znaki diakrytyczne, litery greckie, wybrane symbole matematyczne; różne kreski, strzałki i nawiasy.