Mikrobiologia/Metody barwienia

Barwienie bakterii ogólnie można podzielić na proste i złożone. W przypadku barwienia prostego wyróżniamy barwienie pozytywne, gdy wybarwiamy komórkę bakterii, np safraniną oraz barwienie negatywne, gdy na przykład przy użyciu nigrozyny wybarwiamy nie samą komórkę ale jej otoczenie. W barwieniu złożonym (w tym przypadku metodą Grama) używamy więcej niż jednego barwnika. Pozwala to wyszczególnić w badanym preparacie bakterie gram dodatnie i gram ujemne (różnią się one budową ściany komórkowej a co za tym idzie-zdolnością do przepuszczania barwnika).