Podręcznik
Mikrobiologia

< Okładka i interwiki

Wstęp edytuj

 1. Wstęp
 2. Czym jest, a czym nie jest mikrobiologia?
 3. Historia odkryć mikrobiologicznych
 
Kolonie Corynebacterium pseudotuberculosis.

Mikrobiologia ogólna edytuj

 1. Mikrobiologia ogólna
 2. Bakteriologia
  1. Morfologia i budowa komórki prokariotycznej
   1. Kształty i rozmiary komórek bakteryjnych
   2. Budowa i znaczenie podstawowych struktur bakteryjnych
   3. Ściana komórkowa bakterii
  2. Podstawowe metody mikrobiologiczne
   1. Hodowla mikroorganizmów
    1. Podłoża mikrobiologiczne
    2. Posiew
    3. Wzrost mikroorganizmów
   2. Metody barwienia
   3. Dezynfekcja i sterylizacja
  3. Genetyka bakterii
   1. Wymiana informacji genetycznej
  4. Mikroorganizmy w środowisku
  5. Ewolucja i systematyka Procaryota
Koniec