ModPlug Tracker/Lekcja trzecia

Zapewne wiesz do czego służą w „tradycyjnej” muzyce instrumenty. Podobną rolę pełnią one w muzyce modułowej, jednak ich „obsługa” odbywa się na trochę innych zasadach. Po pierwsze: brzmienie instrumentu zależy głównie od sampla, a nie od tego, jaki to instrument. Każda zmiana próbki dźwiękowej przypisanej do instrumentu niesie za sobą zmianę jego brzmienia. Po drugie: ważną rolę odgrywają ustawienia instrumentu. Na ilustracji obok jest umieszczony przykładowy wykres zmian głośności dźwięku.

Wykresy zmian instrumentów rysuje się przy pomocy punktów, wstawianych przy pomocy odpowiedniej funkcji z menu prawego klawisza myszy. W tym menu można wybrać, które typy pętli pojawią się w danym instrumencie i można także kopiować/wklejać wykresy.

Jak widzimy na powyższym przykładzie, aby został uaktywniony wykres głośności, należy zaznaczyć (wcisnąć) button „Vol”. W pokazanym na screenie przykładzie, głośność na początku będzie wynosiła około 80% tzw. global volume, po czym będzie wzrastała do 100%, gdzie będzie się utrzymywała do użycia „note off”, po czym będzie się ściszać coraz wolniej. Na podobnej zasadzie działają pozostałe dwa typy kopert (envelope). Pierwszy to wykres panningu (panoramy stereo), a drugi efektu. Ten ostatni ma dwie możliwości zmian. Pierwszy to wykres częstotliwości (przycisk pitch), który zmienia częstotliwość odtwarzania próbki (wysokość dźwięku), a drugi to envelope filtra, który obcina wszystkie części powyżej danej.

Okno edycji sampla

Na zakładce Instruments możemy też edytować wiele różnych rzeczy:

 • Global volume – głośność instrumentu
 • Set Pan – panning instrumentu
 • Fadeout – szybkość ściszania dźwięku (ważne przy ustawieniach Fade Out i zakończeniach wykresu głośności powyżej punktu zero – 0)
 • Midi Prg i Midi Chnl – dla współpracy z MIDI – najlepiej pozostawić wolne lub z wartością instrumentu odpowiadającego danemu w MIDI
  • Instrument i File Name – nazwa instrumentu i nazwa pliku, z którego był ładowany sampel i instrument
  • Pitch/Pan Separation – separacja pitch'u i panningu...
  • Base Note – początkowa nuta instrumentu... Mimo wszystko lepiej używać tych ustawień z okna sampli...
  • New Note Action – co się dzieje po wstawieniu nowej noty na dany kanał:
   • Note Cut – obcięcie dźwięku
   • Note Fade – zanik dźwięku z szybkością FadeOut
   • Note off – wyjście z pętli (jeśli był dźwięk w pętli) i dokończenie wykresu
   • Continue – nic się nie dzieje, dźwięki nakładają się na siebie. Jeżeli chcemy wyłączyć te dźwięki, to korzystamy z S70 w czwartej kolumnie.
  • Duplicate Check – DC określa, kiedy program ma reagować na ponowienie akcji:
   • Note – gdy odczyta drugi raz tę samą nutę
   • Sample – gdy odczyta drugi raz ten sam sampel
   • Instrument – gdy odczyta drugi raz ten sam instrument
   • None – nigdy
   • Duplicate Action – DA określa co się dzieje, gdy program natrafi na ponowienie akcji na danym kanale (ustalonej przez Duplicate Check): Note Cut – obcięcie dźwięku
   • Note Fade – zanik dźwięku z szybkością FadeOut
   • Note off – wyjście z pętli (jeśli był dźwięk w pętli) i dokończenie wykresu
  • Random Variation – losowość w wyborze przez program:
   • Volume – głośności
   • Panningu – pozycji stereo
  • Rezonanse – filtr rezonansowy
  • Cut Off Frequency – częstotliwość powyżej której dźwięk zostanie obcięty (wycina wszystkie dźwięki o częstotliwości powyżej x)