Takt edytuj

Kreski taktowe dzielą pięciolinię na równe fragmenty, nazywane taktami:

 

Istnieje kilka rodzajów kresek taktowych. Podwójna kreska oddziela części utworu. Podwójna kreska z drugą kreską pogrubioną kończy utwór.

 
 

Kreski taktowe z dwukropkiem oznaczają, że znajdujący się pomiędzy nimi fragment utworu należy powtórzyć.

 

Czasami drugie powtórzenie ma inne zakończenie niż pierwsze. Różne zakończenia oznacza się w ten sposób:

 

Metrum edytuj

Metrum to schemat rytmiczny taktu. Określa, z ilu i jakich jednostek rytmicznych składa się takt, oraz gdzie pada akcent.

Metrum zapisuje się na początku taktu w postaci pary cyfr. Dolna cyfra oznacza, z jakich jednostek rytmicznych składa się takt: 1 to cała nuta, 2 – półnuta, 4 – ćwierćnuta itd. Górna cyfra określa, ile takich jednostek mieści się w takcie: np. 2/4 to takt długości dwóch ćwierćnut (czyli półnuty), a 3/8 – długości trzech ósemek (czyli półtorej ćwierćnuty).

 
 

Metrum 4/4 zwyczajowo oznaczane jest stylizowaną literą C:

 

Akcent to miejsce w takcie, w którym przypada dźwięk wykonany mocniej od innych. Może to być głośniej zagrana nuta, w śpiewie – zaakcentowana sylaba, lub po prostu mocniejsze uderzenie perkusji. W niektórych tańcach (np. w polonezie) pierwszy krok w każdym takcie jest dłuższy od pozostałych; z kolei np. w mazurku dwa końcowe kroki są głośniejsze od innych (z przytupem).

Zobacz też edytuj