Mykowirusy – wirusy infekujące grzyby/Oświadczenie autora i promotora

<<< Dane tekstu >>>
Autor Jerzy Kamiński
Tytuł Mykowirusy – wirusy infekujące grzyby
Rozdział Oświadczenie autora i promotora
Data powstania 2017
Źródło skany na Commons
Inne Cały tekst
Uwagi praca licencjacka napisana i obroniona na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Oświadczenie kierującego pracą


Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.DataPodpis kierującego pracąOświadczenie autora (autorów) pracyŚwiadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.


DataPodpis autora (autorów) pracy


2 / 56


Tekst udostępniony jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.
Dodatkowe informacje o autorach i źródle znajdują się na stronie dyskusji.