Niemiecki/Gramatyka/Koniugacja/Koniugacja czasowników z angielskiego

Spis treści

Koniugacja czasowników pochodzących z języka angielskiego edytuj

 • Czasowniki pochodzenia angielskiego odmieniają się z reguły według schematów odmiany czasowników niemieckich[1][2]:
 • np. mailen[3] (ang. to mail):
er mailt, mailte, hat gemailt
 • w czasownikach zakończonych w języku angielskim na t po długiej samogłosce lub dyftongu – przed końcówkę, która rozpoczyna się również spółgłoską, należy dodać e:
 • np. outen[12] (ang. to out):
er outet, outete, hat geoutet
 • w czasownikach zakończonych w języku angielskim spółgłoską (inną niż t) po krótkiej samogłosce – spółgłoska zostaje podwojona:
 • np. jobben[15] (ang. to job):
er jobbt, jobbte, hat gejobbt
 • w czasownikach zakończonych w języku angielskim na t po krótkiej samogłosce – spółgłoska t zostaje podwojona, a przed końcówkę, która rozpoczyna się również spółgłoską, należy dodać e:
 • np. chatten (ang. to chat)[18]:
er chattet, chattete, hat gechattet
 • czasownik canceln (ang. to canceln)– e w 1. os. lp. jest obligatoryjne, w odróżnieniu od w regularnej koniugacji niemieckich czasowników zakończonych na 'ln', natomiast w pozostałych osobach czasownik ten odmienia się tak samo, jak czasowniki niemieckie zakończone na 'ln:
er cancelt, cancelte, hat gecancelt
 • w czasownikach zakończonych w języku angielskim na e – w bezokoliczniku samogłoska e pozostaje, ale nie jest wymawiana, natomiast w innych formach zanika:
 • np. save (ang. to save)[22]:
er savt, savte, hat gesavt
 • podobnie: timen[23]
 • uwagi: czasem spotykana forma z e (np. er savete) nie jest poprawna[2]
 • czasowniki złożone odmieniają się najczęściej jak niemieckie czasowniki nierozdzielnie złożone[2] :
 • np. downloaden (ang. to load down)[24]:
er downloadet/loadet down, downloadete/loadete down, hat gedownloadet/downgeloadet
 • podobnie: forwarden[25], upgraden[26], updaten[27]
 • uwagi: przeważnie czasowniki te w stronie czynnej czasu teraźniejszego Präsens są traktowane jak nierozdzielnie złożone, a w pozostałych formach jak rozdzielnie złożone, np. er updatet, hat upgedatet[1]
 • czasowniki złożone, w których część rozdzielna została zastąpiona niemieckim odpowiednikiem, odmieniają się jak ich niemieckie wzory:
 • np. ausloggen (ang. to log out)[28]:
er loggt (sich) aus, loggte (sich) aus, hat (sich) ausgeloggt
 • podobnie: einloggen[16]

Bibliografia edytuj

[1][2][28][5][21][18][4][19][6][7][24][16][13][25][15][14][3][12][20][17][8][22][9][10][11][23]

[27][26]

 1. 1,0 1,1 1,2 Duden 2010
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Dittman, J., Thieroff, R., Adolphs, L., Wahrig - Richiges Deutsch leicht gemacht, wissensmedia GmBH, Gütersloh/München 2009
 3. 3,0 3,1 Tabela koniugacji czasownika mailen
 4. 4,0 4,1 Tabela koniugacji czasownika checken
 5. 5,0 5,1 Tabela koniugacji czasownika bowlen
 6. 6,0 6,1 Tabela koniugacji czasownika dealen
 7. 7,0 7,1 Tabela koniugacji czasownika designen
 8. 8,0 8,1 Tabela koniugacji czasownika rocken
 9. 9,0 9,1 Tabela koniugacji czasownika scannen
 10. 10,0 10,1 Tabela koniugacji czasownika sprayen
 11. 11,0 11,1 Tabela koniugacji czasownika surfen
 12. 12,0 12,1 Tabela koniugacji czasownika outen
 13. 13,0 13,1 Tabela koniugacji czasownika fighten
 14. 14,0 14,1 Tabela koniugacji czasownika layouten
 15. 15,0 15,1 Tabela koniugacji czasownika jobben
 16. 16,0 16,1 16,2 Tabela koniugacji czasownika einloggen
 17. 17,0 17,1 Tabela koniugacji czasownika rappen
 18. 18,0 18,1 Tabela koniugacji czasownika chatten
 19. 19,0 19,1 Tabela koniugacji czasownika cutten
 20. 20,0 20,1 Tabela koniugacji czasownika quitten
 21. 21,0 21,1 Tabela koniugacji czasownika canceln
 22. 22,0 22,1 Tabela koniugacji czasownika saven
 23. 23,0 23,1 Tabela koniugacji czasownika timen
 24. 24,0 24,1 Tabela koniugacji czasownika downloaden
 25. 25,0 25,1 Tabela koniugacji czasownika forwarden
 26. 26,0 26,1 Tabela koniugacji czasownika upgraden
 27. 27,0 27,1 Tabela koniugacji czasownika updaten
 28. 28,0 28,1 Tabela koniugacji czasownika ausloggen

Powrót do spisu treściGramatyka