Niemiecki/Gramatyka

GramatykaEdytuj

Język niemiecki należy do języków fleksyjnych bazujących na deklinacji i koniugacji. Koniugacja w języku niemieckim jest w porównaniu z innymi językami stosunkowo mocno rozbudowana. Natomiast deklinacja w porównaniu z deklinacją w łacinie czy w języku polskim jest stosunkowo uboga i obejmuje zaledwie cztery przypadki.

Czasownik (Verb)Edytuj

Koniugacja czasowników obejmuje:

odmianę przez osoby (Person)
liczbę (Numerus)
tryb (Modus)
czas (Tempus)
stronę (Genus)

Czasy (Tempora)Edytuj

Rekcja (Rektion)Edytuj

Rzeczownik (Substantiv/Nomen)Edytuj

Deklinacja w języku niemieckim wyróżnia cztery przypadki i dwie liczby:

Nominativ Sing./Pl.
Genitiv Sing./Pl.
Dativ Sing./Pl.
Akkusativ Sing./Pl.

Przedimek (Artikelwort)Edytuj

Rodzajnik (Artikel)Edytuj

Zaimek (Pronomen)Edytuj

Przyimek (Präposition)Edytuj

Przymiotnik (Adjektiv)Edytuj

Przysłówek (Adverb)Edytuj

Spójnik (Konjunktion)Edytuj

Spis treści