Niemiecki dla gimnazjum/Materiały

Podręcznik ten opierał się na tych materiałach: