Organiczna technika studiowania

< Okładka i interwiki

Wikibooks
Wikibooks
Wikibooks
Wikibooks
Dostępna jest wersja PDF podręcznika Organiczna technika studiowania. 29.10.10r, 1,1 MB, aktualna wersja: mnemonika (info)
Wikibooks
Wikibooks
Podręcznik jest dostępny w formie kolekcji, którą można pobrać jako PDF, ePUB lub ODF.
Nowy podręcznik miesiąca
Ten podręcznik został wyróżniony tytułem Nowy podręcznik miesiąca.
 1. Podstawy szybkiego czytania
  1. Nowa definicja czytania
  2. Przyspieszenie czytania
  3. Techniki prowadzenia wzroku
  4. Przegląd wstępny
   1. Przeszukiwanie
   2. Przemykanie
   3. Struktura akapitu
  5. Zaawansowane techniki
 2. Pamięć
  1. Rytmy pamięci
  2. Mnemotechniki
   1. Główny System Pamięciowy
   2. GSP w praktyce
  3. Przygotowywanie się do egzaminów
  4. Ćwiczenia rozwijające pamięć
 3. Kreślenie Map Myśli
  1. Główne zasady
  2. Zalecenia
  3. Główne zagrożenia
 4. Organiczna Technika Studiowania
  1. Otoczenie sprzyjające nauce
  2. Przygotowanie:
   1. Przewertowanie materiału
   2. Czas i zakres materiału
   3. Mapa myśli - obraz dotychczasowej wiedzy
   4. Pytania i zamierzone cele
  3. Zastosowanie
   1. Ogólny przegląd materiału
   2. Przejrzenie wstępne
   3. Przejrzenie uzupełniające
   4. Końcowy przegląd materiału
  4. Podsumowanie