Organiczna technika studiowania/Mnemotechniki

Systemy mnemoniczne powstały już w starożytnej Grecji, gdzie były z powodzeniem wykorzystywane przez członków Rady Starszych, następnie rozwinęły się w Rzymie, pozwalając senatorom robić spore wrażenie na plebsie i innych politykach. Proste metody sprawiały, że zapamiętywali oni tysiące jednostek informacji, danych statystycznych czy imion. Co stanowiło ich sekret? Starożytni odkryli dwa podstawowe czynniki wzmagające pamięć: wyobraźnię i skojarzenia.

WstępEdytuj

Z przykrością należy stwierdzić, iż w obecnych czasach robi się naprawdę wiele, w dodatku skutecznie, aby ograniczyć pracę naszej wyobraźni i zahamować jej rozwój. Albert Einstein mawiał, że wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Nie wykorzystując wyobraźni w procesie zapamiętywania, nie wykorzystujemy pełnych możliwości umysłu.

Najprościej mówiąc, aby skutecznie coś zapamiętać, powinieneś skojarzyć nową informację z czymś już sobie znanym, zapamiętanym wcześniej, używając do tego własnej wyobraźni.

ObrazyEdytuj

Doskonała pamięć wymaga więc od twojej wyobraźni stworzenia obrazu, możliwie "żywego", z zastosowaniem największej ilości z poniższych zasad:

Obrazy pozytywne

Barwa

Ruch

Absurdalność i humor

Związki

Przesada

Liczby, numeracja

Uszczegółowienie

Synestezja, wrażenia zmysłowe

Amor, czyli erotyka

Kolejność, porządek

Codzienność, niecodzienność

JA w obrazach

Aktywna wyobraźnia

Aby łatwiej owe elementy było zapamiętać, ułożone są w taki sposób, że pierwsze litery tworzą wyrażenie OBRAZ PLUS AKCJA, streszczające w sobie wszystkie te zasady. Można by uzupełnić to równanie, aby wyglądało następująco: OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ.

Obrazy pozytywneEdytuj

W przeważającej liczbie przypadków pozytywny, przyjemny obraz lepiej zostanie zapamiętany, gdyż umysł chętniej do niego powróci. Negatywne skojarzenia mogą zaś zostać zablokowane przez naszą pamięć.

BarwaEdytuj

Wykorzystuj pełną gamę barw i kolorów gdzie tylko możesz w swoich mentalnych obrazach. Niech wibrują kolorem, lśnią, mienią się.

RuchEdytuj

Niech twoje obrazy będą bardzo "ożywione", wykorzystuj tu rytm, który jest ważnym składnikiem ruchu. Im więcej rytmu, jego zmian, im bardziej dynamiczna i gwałtowna akcja, tym obraz będzie łatwiej zapamiętany.

Absurdalność i humorEdytuj

Obraz zabawny i śmieszny, a ponadto absurdalny i surrealistyczny zapamiętasz znacznie łatwiej.

ZwiązkiEdytuj

Każdą informację, którą chcesz zapamiętać, musisz związać z informacją już znaną. Spróbuj np. opisanych tutaj zakładkowych metod skojarzeń. Staraj się używać symboliki, tworząc takie związki, wyobrażając sobie np. znak stop, żarówkę, dom itp.

PrzesadaEdytuj

Dużo łatwiej zapamiętasz obraz np. za duży lub za mały, rzecz, której jest bardzo dużo lub przeciwnie – bardzo mało, także obraz zdeformowany, głośny lub cichy. Nie bój się wyobraźni! Jeżeli chcesz wyobrazić sobie coś dużego, niech będzie naprawdę ogromne!

Liczby, numeracjaEdytuj

Dzięki wykorzystaniu lewej półkuli mózgowej poprzez numerację mentalnych obrazów czy wykorzystywanie w nich symboliki liczb, wzmacniamy znacznie pamięć.

UszczegółowienieEdytuj

Im więcej szczegółów sobie wyobrazisz, tym łatwiej później sobie je przypomnisz.

SynestezjaEdytuj

Przenosząc jedne wrażenia zmysłowe na inne i wykorzystując każdy ze zmysłów, tzn. wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i aparat kinestetyczny (daje świadomość położenia ciała w przestrzeni i ruchu), bardzo wzmacniasz pamięć. Wzmacniając pamięć, wzmacniasz także zmysły!

Amor, erotykaEdytuj

Pamięć w tym zakresie potrafi być naprawdę fenomenalna. Wykorzystaj to!

Kolejność, porządekEdytuj

Wykorzystuj hierarchizację i kategoryzację, łącz duże z małym, dziel wg kolorów itd.

Codzienność/niecodziennośćEdytuj

Niecodzienne skojarzenia zapamiętasz o wiele łatwiej.

JA w wyobraźniEdytuj

Nie wahaj się wyobrażać samego siebie, wywołujesz wtedy emocje, które ułatwiają zapamiętywanie.

Aktywna wyobraźniaEdytuj

Ćwicz nieustannie swoją wyobraźnię – jest ona kluczem do rozwoju pamięci doskonałej.

SkojarzeniaEdytuj

Kojarz ze sobą elementy, sprawiając, aby w twojej wyobraźni:

 1. zderzały się ze sobą
 2. sklejały się ze sobą
 3. stały jedno na drugim
 4. stały jedno pod drugim
 5. stały jedno w drugim
 6. zamieniły się miejscami – np. papieros staje się drzewem, a drzewo papierosem
 7. zmieniły się sytuacjami
 8. splotły się ze sobą
 9. zawinęły się jedno w drugie
 10. niech mówią
 11. niech tańczą
 12. niech wymienią się kolorem, zapachem, akcją.
Ciekawostka
Dla zainteresowanych

Zainteresowanym polecam ponadto zapoznać się z potężnym system mnemonicznym, stworzonym przez Tony'ego Buzana, pozwalającym zapamiętać nawet 50 tysięcy jednostek informacji:

Główny System Pamięciowy >>>

Znajomość tego systemu pamięciowego nie jest konieczna do kompletnego opanowania Organicznej Techniki Studiowania.

Polecam też zajrzeć na blog Mnemotechniki, gdzie opisuję wiele różnych systemów pamięciowych.

Więcej na temat mnemotechnik dowiesz się z podręcznika Pałac pamięci.

Następny rozdział przedstawia prosty sposób zastosowania mnemotechnik w trakcie przygotowań do egzaminu.