Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie

    1. Czym jest OSA i dla kogo jest przeznaczona?
    2. OSA jako element systemu wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce
    3. Zastosowane technologie
    4. Bezpieczeństwo danych
    5. Licencja i prawa autorskie