Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika

Otwarty System Archiwizacji (OSA) to darmowy program do opracowania zbiorów archiwalnych, stworzony z myślą o organizacjach pozarządowych, bibliotekach, samorządach, kolekcjonerach i muzeach, ale przede wszystkich o osobach stawiających pierwsze kroki w dokumentowaniu swoich zbiorów archiwalnych. Opracowany został przez pracowników Ośrodka KARTA w konsultacji z archiwistami z archiwów państwowych i społecznych w ramach programu Obywatele dla Demokracji. Niniejszy podręcznik użytkownika ma za zadanie wprowadzić chętnych w podstawy posługiwania się programem.
Tu można zapoznać się z samouczkiem - wprowadzeniem do programu Otwarty System Archiwizacji.

Spis treści

 
Widok ekranu logowania

Informacje o programie

 1. Czym jest OSA i dla kogo jest przeznaczona?
 2. OSA jako element systemu wsparcia archiwistyki społecznej w Polsce
 3. Zastosowane technologie
 4. Bezpieczeństwo danych
 5. Licencja i prawa autorskie

Instalacja programu OSA

 1. Wymagania techniczne
 2. Proces instalacji
 3. Proces aktualizacji
 4. Najczęstsze problemy przy instalacji i ich rozwiązywanie
 5. Wersje oprogramowania
 1. Podstawowe pojęcia
 2. Hierarchiczność zasobu archiwalnego. Podział na zbiory, zespoły, serie, jednostki archiwalne i dokumenty
 3. Specyfika opracowania zbiorów w archiwach społecznych
 4. Standardy opracowania
 5. Podstawowe założenia standardu ISAD(G)

Praca w programie OSA

 1. Logowanie do programu
 2. Interfejs OSA
  1. Menu główne
  2. Menu graficzne
  3. Drzewo
  4. Podpowiedzi w programie OSA
 3. Role w systemie
  1. Administrator
  2. Redaktor
  3. Czytelnik
 1. Etapy opracowania zasobu archiwalnego
  1. Wprowadzanie danych archiwum
  2. Wprowadzanie informacji o twórcy
  3. Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym
   1. Dodawanie zbioru, zespołu
   2. Dodawanie serii (w zbiorze/zespole rozbudowanym)
   3. Dodawanie jednostki archiwalnej
   4. Dodawanie dokumentu
   5. Publikacja wprowadzonych danych
 1. Wprowadzanie informacji o nabytkach
 2. Edytowanie informacji o zasobie archiwalnym
 3. Podgląd informacji o zasobie archiwalnym
 4. Usunięcie informacji o zasobie archiwalnym
 5. Widok
 6. Inwentarz
 7. Mechanizm ładowania plików

Wyszukiwanie danych

 1. Wyszukiwanie danych

Raporty

 1. Raporty

Eksport i import danych

 1. Eksport danych xml, xls
 2. Import danych

Wsparcie

 1. Wsparcie w korzystaniu z programu

Lektury uzupełniające

 • Joanna Michałowska, Opracowanie dokumentacji aktowej, [w:] Katarzyna Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna, Warszawa: Ośrodek "Karta", 2012, s. 80-97, ISBN 978-83-61283-87-4, OCLC 840280048 [dostęp 2016-04-11] (pol.).
 • Małgorzata Pankowska-Dowgiało, Opracowanie zbiorów fotograficznych, [w:] Katarzyna Ziętal (red.), Archiwistyka społeczna, Warszawa: Ośrodek "Karta", 2012, s. 80-97, ISBN 978-83-61283-87-4, OCLC 840280048 [dostęp 2016-04-11] (pol.).