Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Interfejs OSA/Podpowiedzi w programie OSA

Program OSA prowadzi archiwistę krok po kroku przez kolejne etapy opracowania zasobu. Do prawie wszystkich pól typu „sygnatura”, „data”, „tytuł”, „nazwa twórcy” podano podpowiedzi. Wystarczy kliknąć w znak zapytania „?” przy odpowiednim polu, żeby dowiedzieć się, jak należy je prawidłowo wypełnić.

Po kliknięciu w znak zapytania wyskoczy okienko z tekstem podpowiedzi: