Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Interfejs OSA

1. Menu główne

2. Menu graficzne

3. Drzewo

4. Podpowiedzi w programie OSA