Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA

1. Logowanie do programu

2. Interfejs OSA

3. Role w systemie

4. Etapy opracowania zasobu archiwalnego