Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Wsparcie w korzystaniu z programu

Ośrodek KARTA oferuje wsparcie merytoryczne i techniczne w korzystaniu z programu.

Oprócz zapoznania się z tym podręcznikiem, prosimy o przeczytanie krótkiego “Wprowadzenia do programu” dostępnego także w widoku logowania do OSA.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: Dział Archiwistyki Społecznej w Ośrodku KARTA: tel. 22 844 10 55, e-mail: osa@karta.org.pl