Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Role w systemie/Administrator

Administrator w programie OSA ma prawo:

  • dodawać nowych użytkowników (przyznawać i zmieniać login i hasło) oraz nadawać im funkcje (administrator, redaktor, czytelnik);

Żeby dodać nowego użytkownika, należy kliknąć w główne menu w zakładkę Użytkownicy/Dodaj użytkownika:

Po kliknięciu, otworzy się okienko z danymi użytkownika, które należy wypełnić. Tu też nadajemy nowemu użytkownikowi uprawnienia:

Lista wszystkich użytkowników jest dostępna z górnego menu, po kliknięciu w zakładkę Użytkownicy/Lista użytkowników:

  • wprowadzać, edytować i usuwać wszystkie dane dotyczące zasobu archiwalnego w całej strukturze programu: instytucja, zasób (zbiory, serie, jednostki archiwalne, dokumenty, nabytki), twórca, szkice, indeksy, wyszukiwanie, widok, export, użytkownicy, raporty, informacje).