Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Role w systemie

W programie OSA - w celu sprawnego funkcjonowania archiwum - zostały wprowadzone trzy role: administratora, redaktora oraz czytelnika. Każda z wymienionych ról wiąże się z innymi uprawnieniami nadanymi stosownie do pełnionej funkcji.