Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie/Bezpieczeństwo danych

W programie OSA jest dostępna możliwość wygenerowania kopii bezpieczeństwa. Kopia ta dotyczy informacji wprowadzonych do bazy danych. Program komputerowy OSA jako aplikacja nie ma możliwości zapisywania danych.