Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Opracowanie zbiorów

Opracowanie archiwalne to podstawowa czynność, bez której nie może istnieć żadne archiwum. Dzięki opracowaniu możliwe jest szybkie odnalezienie materiałów, których poszukujemy. Archiwista może zarządzać zasobem i prezentować czytelnikom informacje o zbiorach oraz udostępniać pomoce archiwalne do samodzielnego przeszukiwania zasobu archiwalnego przez czytelników.

Opracowanie to szereg czynności, które przygotowują do udostępnienia zbiorów. Składa się z kilku etapów, z czego dwa najważniejsze to: ułożenie materiałów w określonym porządku oraz opisanie materiałów – spisanie informacji o treści, stanie fizycznym, sposobie udostępniania materiałów itd. Podstawową funkcją OSA jest właśnie opis zasobu archiwalnego.

Kolejne etapy opracowania opisane są w podręczniku “Archiwistyka społeczna”: w rozdziale “Opracowanie dokumentacji aktowej” (Joanna Michałowska); w rozdziale “Opracowanie zbiorów fotograficznych” (Małgorzata Pankowska-Dowgiało).