Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Usunięcie informacji o zasobie archiwalnym

Usunąć wprowadzone informacje może użytkownik-administrator w jeden z dwóch sposobów:

  • z widoku Struktury zasobu archiwalnego: w tym celu należy zaznaczyć w strukturze wybrany obiekt lewym przyciskiem myszy, a następnie po kliknięciu prawym - wybrać z rozwijanej listy “Usuń”.

  • z widoku Menu głównego: należy najpierw dokonać Podglądu wprowadzonych informacji na temat danego poziomu (Zbiory/Zespoły, Serie, Jednostki archiwalne, Dokumenty). Po wyświetleniu się tabelki z wybranymi obiektami należy kliknąć w wers konkretnego obiektu prawym przyciskiem myszy i z rozwijanej listy wybrać “Usuń”.