Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Instalacja programu OSA/Proces instalacji

Otwarty System Archiwizacji jest aplikacją wielostanowiskową lub jednostanowiskową. OSA wymaga połączenia do bazy danych.

Istnieją trzy możliwości:

• OSA, z której korzysta się na kilku stanowiskach komputerowych: wówczas wymagany jest lokalny serwer, na którym będzie znajdowała się baza danych, z uprawnieniami dostępu "lokalne".

Instalacja Otwartego Systemu Archiwizacji w przypadku aplikacji wielostanowiskowej wygląda następująco krok po kroku:

1. Pobranie paczki instalacyjnej OSA ze strony: http://archiwa.org/osa.php?menu2=Instalacja

2. Import załączonej bazy danych na serwer. Baza znajduję się w pobranej paczce instalacyjnej w folderze "Baza Danych",

3. Instalacja aplikacji OSA.

4. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji OSA należy kliknąć w ikonkę z tekstem "Skonfiguruj połączenie z bazą danych" z widoku logowania, wtedy, użytkownik zostanie poproszony o podanie:

   - wewnętrznego adresu IP serwera
   - nazwy bazy danych
   - nazwy użytkownika do bazy danych
   - hasła dostępu do bazy danych.

W przypadku korzystania z dostępnego serwera lokalnego, prosimy o uzyskanie danych od administratora serwera.

4. Pierwsze dane logowania do aplikacji OSA to:

login: admin

hasło: admin

• OSA, z której korzysta się na jednym stanowisku komputerowym: wówczas wymagana jest instalacja oprogramowania symulującego serwer, np. XAMPP.

Instalacja Otwartego Systemu Archiwizacji w przypadku aplikacji jednostanowiskowej wygląda następująco krok po kroku:

1. Pobranie paczki instalacyjnej OSA ze strony: http://archiwa.org/osa.php?menu2=Instalacja

2. Wykonanie instalacji lokalnego serwera (np. Xampp), na którym to serwerze będzie zainstalowana lokalnie OSA.

Pod poniższym linkiem dostępna jest instrukcja, skąd należy pobrać i jak zainstalować program Xampp: http://www.wikihow.com/Install-XAMPP-for-Windows.

Z instrukcji należy wykonać kroki od 1 do 8.

3. Po zainstalowaniu programu (Xampp) oraz po jego uruchomieniu, prosimy obejrzeć ten tutorial wideo: http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/OSA_tutorial.mp4.

W tutorialu wideo przedstawione są kolejne kroki instalacji aplikacji.

4. Przy każdym ponownym uruchomieniu komputera, prosimy pamiętać o uruchomieniu programu XAMPP i kliknięciu start przy "Apache" oraz "MySQL".

5. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji OSA należy kliknąć w ikonkę z tekstem "Skonfiguruj połączenie z bazą danych" z widoku logowania, wtedy, użytkownik zostanie poproszony o podanie:

  - wewnętrznego adresu IP serwera: "127.0.0.1" lub "localhost"
  - nazwy bazy danych: do wyboru
  - nazwy użytkownika do bazy danych (jeżeli zostanie ustawiona, domyślnie "root")
  - hasło dostępu do bazy danych (jeżeli zostanie ustawione, domyślnie hasło jest puste)

Oczywiście wszystkie powyższe dane mogą Państwo dostosować do własnych potrzeb.

5. Pierwsze dane logowania do aplikacji OSA to:

login: admin

hasło: admin

• OSA, z której korzysta się na kilku stanowiskach komputerowych - w przypadku gdy nie ma lokalnego serwera: wówczas wymagana jest instalacja oprogramowania symulującego serwer, np. XAMPP na jednym z komputerów. Na pozostałych komputerach należy podać adres IP tego komputera, na którym zainstalowany został XAMPP.


W razie problemów prosimy o konsultację z Informatykiem lub kontakt z nami: zespół Obserwatorium Archiwistyki Społecznej (Fundacja Ośrodka KARTA), tel. 22 844 10 55, mail: osa@karta.org.pl.