Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Instalacja programu OSA/Wersje oprogramowania

Dotychczas zostały udostępnione następujące wersje oprogramowania Otwarty System Archiwizacji:

  • Otwarty System Archiwizacji BETA (opublikowany 14.04.2016)