Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Interfejs OSA/Drzewo

Na ekranie głównym struktura zasobu archiwalnego wyświetla się w postaci rozwijanego drzewa. Jako pierwszy poziom ukazuje się zbiór/zespół, poniżej odpowiednio - seria, jednostka archiwalna oraz dokument.

Z widoku drzewa użytkownik-administrator oraz użytkownik-redaktor może dodać/edytować, podejrzeć lub usunąć zasób archiwalny. Nie ma jedynie możliwości dodawania zbioru/zespołu. Natomiast użytkownik-czytelnik ma możliwość jedynie podglądu całego zasobu.

Dla przykładu - żeby dodać jednostkę archiwalną do wprowadzonego wcześniej zbioru/zespołu, należy odszukać w strukturze dany zbiór/zespół, kliknąć w jego nazwę prawym przyciskiem myszy i zaznaczyć w rozwijanej liście “dodaj jednostkę archiwalną”.

Po kliknięciu otworzy się okienko z możliwością dodania jednostki archiwalnej. Tę samą czynność należy powtórzyć, jeśli chcemy z widoku drzewa np. edytować zbiór/zespół, usunąć go lub obejrzeć. Wówczas z rozwijanej listy należy wybrać odpowiednio: “edytuj”, “usuń” lub “pokaż”.