Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Praca w programie OSA/Etapy opracowania zasobu archiwalnego/Wprowadzanie informacji o zasobie archiwalnym/Publikacja wprowadzonych danych

Publikacja danych w OSA, oznacza, że są one dostępne dla użytkowników o statusie czytelnika, redaktora i administratora. Pojawiają się w strukturze zasobu archiwalnego, są przeszukiwane oraz wyświetlane w podglądzie. Dane nieopublikowane wyświetlane są jako “Szkice”, do których wgląd mają użytkownicy o statusie administrator i redaktor.

  • Opublikowane

Po wypełnieniu wszystkich pól na każdym poziomie opisu (zbiór/zespół, seria, jednostka archiwalna, dokument), redaktor wprowadzający dane wybiera jedną z opcji ich opublikowania. Jeśli chce upublicznić wypełnione informacje, zaznacza opcję “Publikuj/Tak”.

  • Szkice

W przypadku, gdy użytkownik chce zapisać wprowadzone informacje jako “Szkic”, ze względu np. na niedokończoną pracę przy opisie archiwalnym, wybiera opcję “Publikuj/Nie”. Na koniec dodawania informacji redaktor klika “Zapisz”.