Otwarty System Archiwizacji OSA: Podręcznik użytkownika/Informacje o programie/Zastosowane technologie

Aplikacja jest wykonana za pomocą Windows Forms Application, która działa w połączeniu z bazą danych opartą na MySQL.