PHP/Instalacja/MySQL 5

Instalacja MySQL 5.0

edytuj

Aby testować strony na własnym komputerze, oprócz programu Apache będzie nam jeszcze potrzebna instalacja serwera MySQL (bazy danych).

Instalacja w systemach Unix/Linux

edytuj

Kompilacja ze źródeł

edytuj
$ ./configure --prefix=/usr/local/mysql
$ make
# make install

Pakiety

edytuj

Także serwer baz danych MySQL można zainstalować z pakietów. Przeważnie jest on już wtedy w pełni gotowy do pracy i wymaga jedynie uruchomienia. Po szczegóły instalacji odsyłamy do instrukcji twojego menedżera pakietów. Jeśli pakiet MySQL nie był zainstalowany domyślnie w Twoim komputerze, być może będziesz musiał sam skonfigurować i uruchomić serwer.

Konfiguracja i uruchomienie MySQL pod Linuksem

edytuj

Poniższy opis został sprawdzony w dystrybucji Slackware Linux. Pod innymi dystrybucjami może pójść tylko łatwiej. Żeby przekonać się, czy serwer MySQL działa, należy spróbować się na niego zalogować. Jako root:

$ mysql -u root -p

Jeśli MySQL zapyta o hasło to znaczy, że działa. Gdy zaś otrzymamy komunikat w stylu "cannot connect", musimy sprawdzić i poprawić/uzupełnić/dokończyć konfigurację:

Czy w katalogu /etc jest plik my.cnf? Jeśli go nie ma, należy skopiować w któryś z gotowych plików my-[small|medium|large|huge].cnf. Przykładowo dla prostej bazy danych na zwykłym domowym PC do ćwiczeń w zupełności wystarczy model small - nie zużyje wielkich połaci RAM-u.

# cp /etc/my-small.cnf /etc/my.cnf

Teraz należy utworzyć grupę mysql i użytkownika mysql (niewykluczone, że już istnieje), nadać mu hasło i prawa do katalogów i programów związanych z MySQL.

# useradd mysql
# passwd mysql
# groupadd mysql
# chown mysql:mysql /usr/bin/mysql*

Nieskonfigurowany MySQL daje nam możliwość łatwego wyboru miejsca, w którym będą przechowywane bazy. Można wybrać standardowe miejsce w /var/lib/mysql, ale byłoby dobrze nie przechowywać ważnych danych na partycji systemowej. Wielu użytkowników ma katalog /home domyślnie przez dystrybucję lub z własnego wyboru umieszczony na innej partycji lub nawet innym dysku. Warto wtedy utworzyć w /home katalog na bazy, który przeżyje każdą katastrofę łącznie z ponowną instalacją systemu. Obojętnie, które rozwiązanie wybierzesz, dalej będę się posługiwał nazwą /ścieżka/do/bazy.

# mkdir /ścieżka/do/bazy      (np. /home/mysql_bazy)
# chown -R mysql:mysql /sciezka/do/bazy

Następnie należy przygotować katalog roboczy MySQL-a. Należy to zrobić jako użytkownik mysql - inaczej będziemy mieli trudności z uruchomieniem i działaniem serwera, prawami dostępu etc.

# su - mysql
$ mysql_install_db --datadir="/ścieżka/do/bazy"
$ exit (wyjście do roota)

Jeśli instalowaliśmy bazę w innym niż domyślny katalogu, należałoby uwzględnić tę zmianę w skrypcie startowym serwera. W tym celu otwieramy w dowolnym edytorze plik /etc/rc.d/rc.mysqld, odnajdujemy zapis mysqld_safe --datadir=/var/lib coś_tam_dalej i zmieniamy go na mysqld_safe --datadir=/ścieżka/do/bazy coś_tam_dalej. Serwer musi wiedzieć, z jakim katalogiem będzie pracował. W innych dystrybucjach (np. Debian) skrypty startowe umieszczane są w katalogu /etc/init.d/. Przy okazji zajmiemy się automatycznym uruchamianiem serwera na przyszłość.

# chmod 755 /etc/rc.d/rc.mysqld

Teraz już możemy uruchomić serwer: Edytujemy plik /var/lib/mysql/mysqld.conf (w innych dystrybucjach np. /var/lib/mysql/mysqld.conf)i, jeśli baza będzie służyć tylko nam na naszym komputerze (a tak zakładamy w podręczniku), należy odkomentować (usunąć znak # z początku) linijkę, w której znajduje się zapis "skip-networking". W ten sposób odetniemy użytkownikom innych komputerów możliwość zdalnego logowania się do naszej bazy.

# su -mysql
$ /etc/rc.d/./rc.mysqld start &

Serwer powinien się uruchomić.

Jeśli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo, możemy użyć skryptu mysql_secure_installation. Jest on dobrze opisany podczas wykonywania - prawie, że wizard. Pozostawi jedynie konto roota dla bazy, wyrzuci konta anonimowe i bazę test wraz z zawartymi w niej tabelami.

Instalacja w systemach Windows

edytuj

Poniższy sposób instalacji dotyczy systemów Windows 2000 oraz Windows XP. W następnym akapicie są opisane różnice dla przypadku Windows 98.

 1. Wejdź na stronę [1].
 2. Pobierz plik oznaczony jako "Windows (x86)" (lub x64, jeśli Twój komputer ma architekturę 64-bitową).
 3. Uruchom plik ściągnięty plik MSI lub, jeśli ściągnąłeś wersję ZIP, rozpakuj archiwum i uruchom plik Setup.exe.
 4. Wybierz rodzaj instalacji (Custom).
 5. Wybierz katalog, do którego chcesz zainstalować serwer.
 6. Zaakceptuj proponowane przez instalator komponenty pakietu.
 7. Poczekaj, aż wszystkie pliki zostaną skopiowane.
 8. Instalator zaproponuje Ci rejestrację w witrynie mysql.com. Możesz pominąć ten krok wybierając Skip Sign-up, chyba że posiadasz już konto lub chcesz takie utworzyć.
 9. Zaznacz opcję "Configure the MySQL Server now" i kliknij "Finish". Uruchomione zostanie narzędzie konfiguracji serwera.
 10. Wybierz "Reconfigure Instance" i kliknij "Next".
 11. Wybierz "Standard configuration" i kliknij "Next".
 12. W kolejnym kliknij na "Next" bez zaznaczania czegokolwiek.
 13. Zaznacz opcję "Modify Security Settings" i wpisz we wszystkie pola hasło "root".
 14. Kliknij "Execute", aby zapisać zmiany.

MySQL został zainstalowany i jest dostępny jako usługa systemu Windows. Możesz go zatrzymywać lub restartować poprzez Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi.

Poniższy sposób instalacji dotyczy systemu Windows 98.

 1. Wykonaj kolejno kroki od 1. do 9. z opisu instalacji w Windows 2000/XP (powyżej).
 2. Kliknij "Next", wybierz "Standard configuration" i ponownie kliknij "Next".
 3. W kolejnym kliknij na "Next" bez zaznaczania czegokolwiek.
 4. Kliknij "Execute", aby zapisać plik konfiguracyjny.

MySQL został zainstalowany. Jego jedynym użytkownikiem jest "root" z pustym hasłem. Aby uruchomić bazę, należy uruchomić plik "mysqld.exe". Możesz zatrzymywać bazę poprzez komendę "mysqladmin.exe -uroot -p shutdown".

W razie problemów z "Call to undefined function mysqli_connect()" skopiuj libmysql.dll z folderu "php5" do "Apache2\bin"

Aby dokonać w przyszłości aktualizacji bazy danych MySQL do nowszej wersji, zatrzymaj serwer MySQL, zrób na wszelki wypadek kopię zapasową katalogu data, a następnie powtórz wszystkie powyższe kroki, instalując nową wersję na starą.

Instalacja w systemie Mac OS X

edytuj

Wystarczy pobrać gotowy pakiet (.dmg) ze strony domowej MySQL. Zamieszczony jest na nim standardowy instalator. Dodatkowo warto kliknąć na plik .prefPane, który doda do systemowych preferencji możliwość startowania i zatrzymywania serwera.

Po instalacji Developer Tools z płyty systemu Mac OS X można skompilować bazę ze źródeł, tak samo jak w innych systemach uniksowych.


Poprzedni rozdział: Apache
Następny rozdział: PHP