Poprzedni rozdział: Ćwiczenie 1
Następny rozdział: Ćwiczenie 3

A. Wprowadzanie danych z klawiatury

edytuj
  1. Napisz program, który poprosi o wprowadzenie linii tekstu z klawiatury, następnie wyświetli ten tekst na ekranie wielkimi literami.
  2. Zmodyfikuj ten program, tak by prosił o 3 linie tekstu i wyświetlał je w jednej linii oddzielone znakiem '|'.

B. Wprowadzanie danych przez argumenty wywołania z linii komend

edytuj

Napisz program, który można wywołać w taki sposób:

perl mojskrypt.pl "Argument 1" "Argument 2" "Argument 3"

Program ten powinien przyjąć dowolną liczbę argumentów i wyświetlić je na ekranie.

C. Wprowadzanie danych z pliku tekstowego

edytuj

Utwórz plik tekstowy zawierający następujące 3 linie:

To jest linia pierwsza
To jest linia druga
To jest linia trzecia
  1. Napisz program, który czyta ten plik i wyświetla wszystkie jego linie tekstu.
  2. Zmodyfikuj go tak, by zawartość pliku została wyświetlona w jednej linii, a poszczególne linie oddzielone od siebie znakiem '|'.

D. Połączenie wszystkiego

edytuj

Używając funkcji z ćwiczenia 1, napisz program, który używając trzech liczb (współczynników funkcji) przyjętych jako argumenty wywołania skryptu z linii komend oblicza pierwiastki równania kwadratowego.

Jeśli nie podano żadnych argumentów dla wywołania w linii komend, program powinien poprosić użytkownika o ich wprowadzenie z klawiatury.

Jeśli pierwszym argumentem wywołania skryptu z linii komend będzie '-h' lub '--help', wyświetl instrukcje użycia programu.

Odpowiedzi

Poprzedni rozdział: Ćwiczenie 1
Następny rozdział: Ćwiczenie 3