Pppd/Konfiguracja pppd w Debianie

Konfiguracja pppd w Debianie

edytuj

Ręczne uruchamianie demona pppd

edytuj

Demon pppd może być uruchamiany automatycznie przy starcie protokołów sieciowych w systemie lub przez użytkownika. Pakiet zawierający demona PPP dostarcza zwykle dodatkowe narzędzia do uruchamiania i konfiguracji połączeń modemowych. Podstawą są tutaj polecenia pppconfig, pon i poff. Dodatkowo instrukcja plog może być wykorzystana do śledzenia pracy demona PPP.

Instalacja pakietu ppp

edytuj

Polecenie:

apt-get install ppp

uruchamia instalację pakietu zawierającego demona pppd. Dodatkowo:

apt-get install pppconfig

umożliwia wykorzystanie polecenia pppconfig do automatycznej konfiguracji.

Najważniejsze pliki

edytuj

Większość plików konfiguracyjnych pppd znajduje się w katalogu:

/etc/ppp

są to między innymi:

/etc/ppp/options

zwierający konfigurację globalną, oraz

~/.ppprc

gdzie tylda oznacza katalog domowy. Plik .ppprc jest ukryty (kropka) i odnosi się do opcji konfiguracyjnych tworzonych przez poszczególnych użytkowników dla siebie. Konfiguracja inicjalizacji modemu opiera się na katalogu

/etc/chatscripts

Jeżeli utworzyliśmy połączenie z operatorem o nazwie tpsa, to powinniśmy posiadać plik:

/etc/chatscripts/tpsa

Pierwsza linia tego pliku “pogawędki” z modemem może wyglądać tak:

ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ->
Ciąg dalszy: ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED

Słowo abort znaczy przerwij. Linia ta zawiera słowa kluczowe, których wysłanie przez modem oznacza wystąpienie błędu. Kolejny wiersz pliku zawiera linię:

" ATZ

która powoduje inicjalizację modemu.

OK-AT-OK "ATDT0202122"

Następnie modem otrzymuje numer z którym powinien się łączyć

CONNECT \d\c

oraz rozkaz połączenia.

W katalogu:

/etc/ppp/peers

znajdują się pliki opisujące konfigurację związaną z poszczególnymi dostawcami Internetu. Jeżeli stworzyliśmy połączenie z operatorem o nazwie tpsa, to w katalogu pojawi się plik:

/etc/ppp/peers/tpsa

Jego zawartość określa opcje związane z połączeniem:

hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/tpsa"
debug
/dev/ttyS0
115200
defaultroute
noipdefault
user "ppp"
remotename tpsa
ipparam tpsa

gdzie:

 • hide-password – ukrywanie haseł,
 • noauth – nie autoryzuj,
 • connect ... - uruchomienie polecenia chat,
 • /dev/ttyS0 – nazwa pliku reprezentującego port RS-232 numer 1 (COM1),
 • 115200 – prędkość pracy modemu,
 • defaultroute – po nawiązaniu połączenia ruch do Internetu będzie kierowany do interfejsu sieciowego ppp,
 • noipdefault – brak domyślnego adresu IP, bo wykorzystujemy IPCP i DHCP do jego automatycznego ustalenia,
 • user "ppp" – nazwa użytkownika,
 • remotename tpsa, ipparam tpsa – nazwa połączenia wykorzystywana jest do odnalezienia opcji konfiguracyjnych interfejsu sieciowego ppp.

Konfiguracja poprzez pppconfig

edytuj

Do automatycznej konfiguracji demona pppd można wykorzystać polecenie:

pppconfig

Jego interfejs pozwala na łatwy wybór opcji związanych z połączeniem do Internetu. Przykładową konfigurację do połączenia z numerem TPSA można opisać w kilku punktach:

 1. Wpisujemy pppconfig, aby uruchomić program. Na ekranie ukazuje się interfejs aplikacji
 2. W startowym menu wybieramy pozycję Create, aby utworzyć nowy zestaw opcji.
 3. Podajemy nazwę naszego operatora ISP (np. tpsa) i potwierdzamy klawiszem Enter.
 4. Wybieramy rodzaj konfiguracji DNS. Najpopularniejsza jest opcja Dynamic, która wykorzystuje protokół DHCP. Poruszamy się strzałkami, a klawisz Spacja wybiera opcje. Klawiszem Tab przechodzimy do OK i potwierdzamy Enterem.
 5. Teraz wybieramy uwierzytelnianie PAP oraz podajemy nazwę użytkownika (ppp) i hasło (ppp). Enter potwierdza.
 6. Pppconfig pyta nas o prędkość naszego modemu. Zwykle jest to 115200 kb/s. Klawiszem Tab przechodzimy do pola OK i potwierdzamy Enterem.
 7. Następnie należy oznaczyć tonowe wybieranie numeru (Tone).
 8. Kolejne pytanie dotyczy numeru telefonu. Podajemy wartość 0202122.
 9. Potem pppconfig pyta nas czy ma szukać modemu automatycznie. Jeżeli nie to podajemy mu sami właściwy port RS-232, na którym jest on podłączony.
 10. Jeżeli wybraliśmy ręczne określanie portu, to wpisujemy /dev/ttyS0 co oznacza pierwszy z nich.
 11. Po określeniu portu pppconfig wyświetla podsumowanie i pyta o poprawność danych. Wybranie Finished oraz naciśnięce Enter powoduje zapis danych do plików.

Testowanie połączenia

edytuj

Jeżeli po udanej konfiguracji wpiszemy polecenie:

pon tpsa,

to demon pppd spróbuje połączyć się z modemami operatora ISP. Instrukcja:

poff tpsa

zamknie to połączenie.

Automatyczne uruchomienie połączenia

edytuj

Jeżeli chcemy, aby system automatycznie aktywował połączenie modemowe na starcie, to można do tego wykorzystać pakiet ifupdown. Zawiera on plik konfiguracyjny:

/etc/network/interfaces

Aby aktywować automatycznie połączenie modemowe z dostawcą Internetu zdefiniowanym jako tpsa należy umieścić w nim następujące linie:

auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
    provider tpsa

gdzie:

 • auto – oznacza automatyczne uruchamianie podczas startu,
 • ppp0 – nazwa interfejsu wykorzystującego protokół PPP (zero dla pierwszego),
 • iface ppp0 inet ppp – opcje interfejsu, inet oznacza aktywowanie obsługi protokołu IP, a ppp, że demon pppd ma zająć się jego konfiguracją.
 • provider tpsa – aby demon pppd wiedział, o które połączenie modemowe nam chodzi podajemy nazwę dostawcy Internetu.