Pppd/Konfiguracja w Mandrake i Red Hat Linux

Konfiguracja modemu w Mandrake i Red Hat Linux

edytuj

Połączenie modemowe może być inicjowane przy starcie systemu lub przez użytkownika. Podobnie jak dla interfejsów sieciowych, dla każdego kolejnego połączenia z ISP tworzony jest plik

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-nazwa

Dla przykładu, jeżeli korzystamy z usług polskiego monopolisty może on nosić nazwę (Red Hat Linux):

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-tpsa

lub (Mandrake):

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ppp0

oraz zawierać następujące zmienne konfiguracyjne:

ONBOOT=no
USERCTL=yes
PEERDNS=yes
DEVICE=ppp0
BOOTPROTO=dialup
LINESPEED=115200
MODEMPORT=/dev/ttyS0
PROVIDER=tpsa
DEFROUTE=yes
PERSIST=no
PAPNAME=ppp
WVDIALSECT=tpsa
MODEMNAME=Modem0

Znaczenie najważniejszych dyrektyw konfiguracyjnych:

 • USERCTL=yes - połączenie może zostać uruchomione przez użytkownika innego niż root, po przez polecenie usernetctl,
 • PEERDNS=yes - adresy serów DNS uzyskanych podczas łączenia z ISP zostaną dodane do konfiguracji systemu,
 • DEVICE=ppp0 - oznaczenie połączenia przez protokół PPP,
 • BOOTPROTO=dialup - połączenie dodzwaniane (ang. dial-up),
 • LINESPEED=115200 - prędkość połączenia RS-232,
 • MODEMPORT=/dev/ttyS0 - plik reprezentujący połączenie szeregowe (ttyS0 dla COM1),
 • PROVIDER=tpsa nazwa dostawcy internetu zdefiniowanego w konfiguracji demona pppd oraz wvdial występuje tylko jeżeli konfiguracja opiera się na wvdial (Red Hat Linux),
 • DEFROUTE=yes - czy po udanym nawiązaniu połączenia należy ustawić serwer operatora ISP jako domyślną bramę sieciową,
 • PAPNAME=ppp - nazwa użytkownika dla autoryzacji PAP,
 • WVDIALSECT=tpsa - nazwa operatora wykorzystywana przez wvdial do nawiązania połączenia, ta opcja występuje tylko jeżeli korzystamy z tego programu (Red Hat Linux).

Nawiązywanie połączenia zajmuje się najpierw aplikacja (Red Hat Linux) wvdial lub (Mandrake) chat. Program ten inicjalizuje modem oraz rozpoczyna połączenie. Konfiguracja wvdial znajduje się w pliku:

/etc/wvdial.conf

Program chat pełni tą samą funkcję, a jego pliki konfiguracyjne mogą znajdować się w katalogu:

/etc/sysconfig/network-scripts/

gdzie noszą nazwy powiązane z numerem interfejsu:

/etc/sysconfig/network-scripts/chat-ppp0

Hasła przechowywane są w plikach:

/etc/ppp/pap-secrets

dla autoryzacji PAP, oraz:

/etc/ppp/chap-secrets

dla autoryzacji CHAP.

Kiedy modem jest już gotowy, pracę przejmuje demon pppd, który konfiguruje połączenie IP oraz przeprowadza autoryzację.

Root może uruchomić połączenie sieciowe poleceniem:

ifup operator

gdzie: ifup - polecenie uruchamiające sieć, operator - to nazwa operatora dla której istnieje plik ifcfg-operator. Inni użytkownicy mogą się posłużyć poleceniem:

usernetctl operator up

gdzie: usernetctl - polecenie pozwalające zwykłym użytkownikom na uruchomienie niektórych interfejsów sieciowych, up - dyrektywa oznaczająca podniesienie interfejsu (ang. up - do góry).

Aby sprawdzić przebieg nawiązywania komunikacji modemowej należy przeanalizować plik:

/var/log/messages

Komunikaty generowane podczas konfiguracji połączenia zawierają w sobie nazwy zajmujących sie tym programów: pppd, chat, wvdial, ifup-ppp.

Polecenie ip będące częścią pakietu iproute pozwala odczytać bieżącą konfigurację sieci. Aby wyświetlić pełna informację o wszystkich połączeniach sieciowych można posłużyć się poleceniem:

ip -v addr show

Polecenie to może zwrócić następujący wynik:

1: lo: <LOOPBACK,UP> mtu 16436 noqueue
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 pfifo_fast qlen 1000
  link/ether 00:50:bf:ff:59:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.1.22/16 brd 192.168.255.255 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever