Pppd/Przykład zapisu przebiegu połączenia

Przykład zapisu przebiegu połączenia w logu edytuj

Kiedy użytkownik wyda polecenie połączenia z dostawcą Internetu, to wtedy demon PPP rozpoczyna pracę wpisując do logu linię:

Paź 17 19:18:42 brama pppd[4172]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0

gdzie: Paź 17 19:18:42 – czas, brama – nazwa komputera, pppd[4172] nazwa procesu i numer, pppd 2.4.1 started by root, uid 0 – pppd wersja 2.4.1 został uruchomiony przez użytkownika root o numerze identyfikacyjnym równym zero.

Chatscript edytuj

Modem zanim rozpocznie pracę, wymaga wysłania pewnego ciągu znaków uruchamiających jego funkcje. Dialog z tym urządzeniem demon pppd prowadzi z użyciem programu chat, będącego częścią pakietu ppp.

Przykładowy zapis w logu wygenerowany przez proces chat:

Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (BUSY)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (NO CARRIER)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (VOICE)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (NO DIALTONE)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (NO DIAL TONE)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (NO ANSWER)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: abort on (DELAYED)

abort on – oznacza, że jeżeli modem zwrócił taki komunikat, to nie udało się nawiązać połączenia:

Komunikaty:

 • BUSY – linia zajęta,
 • NO CARRIER – brak sygnału,
 • VOICE – połączenie z człowiekiem, a nie modemem po drogiej stronie linii,
 • NO DIALTONE, NO DIAL TONE – problem z wybieraniem tonowym,
 • NO ANSWER – modem z drugiej strony nie odbiera,
 • DELAYED – opóźniony.

Dalsza część komunikacji:

Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: send (AT&C2+CMUX=C,2;AT+CRM=150;\d)
Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: send (ATZ\d)

łańcuch inicjalizujący modem,

Paż 17 19:18:46 brama chat[4173]: ^M

odpowiedź poprawna,

Paż 17 19:18:43 brama chat[4173]: send (ATDT0202122\d)

wysyłane żądanie połączenia z numerem telefonu 0-20-21-22,

Paż 17 19:18:46 brama chat[4173]: ^M
Paż 17 19:18:46 brama chat[4173]: CONNECT
Paż 17 19:18:46 brama chat[4173]: -- got it
Paż 17 19:18:46 brama chat[4173]: send (\d)

nawiązano poprawne połączenie modemowe.

Praca LCP oraz IPCP edytuj

Po rozpoczęciu komunikacji:

Paż 17 19:18:47 brama pppd[4172]: Serial connection established.
Paż 17 19:18:47 brama pppd[4172]: using channel 3
Paż 17 19:18:47 brama pppd[4172]: Using interface ppp0
Paż 17 19:18:47 brama pppd[4172]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyS0

uruchamia się w demonie pppd obsługa protokołu LCP (poprawność transmisji):

Paź 17 19:18:49 brama pppd[4172]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ->
Ciąg dalszy: <asyncmap 0x0> <magic 0x746fea7d> <pcomp> <accomp>]
Paź 17 19:18:52 brama pppd[4172]: rcvd [LCP ProtRej id=0x4 ->
Ciąg dalszy: 80 fd 01 01 00 0f 1a 04 78 00 18 04 78 00 15 03 2f]

następnie ustanawiane jest połączenie IP poprzez protokół IPCP

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: rcvd [IPCP ConfNak id=0x2 ->
Ciąg dalszy: <addr 165.34.27.5> <ms-dns1 193.41.112.18> <ms-dns3 195.14.141.25>]
Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: sent [IPCP ConfReq id=0x3 ->
Ciąg dalszy: <addr 165.34.27.5> <ms-dns1 193.41.112.18> <ms-dns3 195.14.141.25>]
Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: rcvd [IPCP ConfAck id=0x3 ->
Ciąg dalszy: <addr 165.34.27.5> <ms-dns1 193.41.112.18> <ms-dns3 195.14.141.25>]

nadający lokalny adres IP 172.29.41.4 oraz adres serwera DNS 193.41.112.18

Konfiguracja DHCP edytuj

Potem uruchamiany jest protokół DHCP, który pozwala pobrać pozostałe potrzebne adresy IP:

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: local IP address 165.34.27.5

lokalny adres IP,

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: remote IP address 165.34.1.1

adres IP bramy sieciowej,

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: primary  DNS address 194.21.31.4

adres pierwszego serwera DNS,

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: secondary DNS address 194.21.31.5

adres drugiego serwera DNS.

Konfiguracja interfejsu sieciowego edytuj

Na końcu demon pppd konfiguruje interfejsy sieciowe:

Paź 17 19:18:53 brama pppd[4172]: Script /etc/ppp/ip-up started (pid 4180)

korzystając ze skryptu:

/etc/ppp/ip-up