Programowanie/Algorytmy/Zadania

Zadania z algorytmizacji

edytuj

Zadanie: "Podlewanie kwiatków"

edytuj

Treść zadania: Przy pomocy języka IPL zaprojektuj algorytm podlewania kwiatków na parapecie. Dostępne są nastęujące operacje:

 1. podejdź do okna
 2. sprawdź, czy kwiatek jest podlany
 3. przesuń się do następnego kwiatka
 4. podlej kwiatka
 5. odejdź od okna
 6. sprawdzanie, czy są kwiatki do poddania procesowi przetwarzania
 7. sprawdzenie, czy kwiatek ma mokro

Propozycja rozwiązania:

//algorytm podlewania kwiatków na parapecie
//licencja Creative Commons
//version: 0.0
//podziękowania dla Pani Moniki K.

/*

//START

podejdź do okna;
dopóki(są kwiatki do podlania)
dopóty
begin

  //możliwe podlewanie kolejnego kwiatka
  jeżeli(kwiatek nie jest podlany)
  wówczas
  begin

    podlej kwiatka;
  end
  //teraz kwiatek ma na pewno mokro

  //trzeba sprawdzić kolejny kwiatek
  przesunSieDoKolejnegoKwiatka;

end
//teraz już nie ma kwiatków do podlania

//KONIEC ALGORYTMU

*/