Witamy w kursie programowania komputerów. Podręcznik ten stara się wprowadzić Czytelnika w podstawy programowania imperatywnego. Docelowo ma wyjaśnić podstawy programowania imperatywnego, strukturalnego, opierając się głównie na języku C.


Wstęp

edytuj
 1. Wstęp
 2. Plan nauki
 3. Algorytmy
 4. Języki programowania
 5. Program jako realizacja algorytmu
 6. Platforma :
  1. windows
  2. Linux
 7. Literatura

Podstawy algorytmizacji

edytuj
 1. Język IPL
 2. Schematy NS
 3. Schematy blokowe
 4. Język DRAKON
 5. Zadania

Zaczynamy

edytuj
 1. Wybór języka programowania
 2. C
 3. Python
 4. Turbo Pascal
 5. Zadania

Podstawy programowania

edytuj
 1. Dokumentowanie
 2. Zmienna
 3. Typy zmiennych
 4. Stała
 5. Sekwencja
 6. Instrukcja warunkowa
 7. Pętle
 8. Zadania

Procedury i funkcje

edytuj
 1. Podprogram jako jedyny ratunek
 2. Procedury i funkcje
 3. Argumenty procedur i funkcji
 4. Życie i śmierć zmiennej
 5. Zadania

Struktury danych

edytuj
 1. Tablice
 2. Rekordy
 3. Listy
 4. Drzewa binarne
 5. Kopce
 6. Tablice z hashowaniem
 7. Projektowanie zorientowane na dane
 8. Zadania

Metodyki tworzenia oprogramowania

edytuj
 1. Model kaskadowy
 2. Programowanie zstępujące
 3. Programowanie wstępujące
 4. Programowanie zwinne
 5. Programowanie defensywne
 6. Programowanie ekstremalne

Paradygmaty programowania

edytuj
 1. Programowanie liniowe
 2. Programowanie strukturalne
 3. Programowanie obiektowe
 4. Programowanie funkcyjne