Witamy w kursie programowania komputerów. Podręcznik ten stara się wprowadzić Czytelnika w podstawy programowania imperatywnego. Docelowo ma wyjaśnić podstawy programowania imperatywnego, strukturalnego, opierając się głównie na języku C.


Wstęp edytuj

 1. Wstęp
 2. Plan nauki
 3. Algorytmy
 4. Języki programowania
 5. Program jako realizacja algorytmu
 6. Platforma :
  1. windows
  2. Linux
 7. Literatura

Podstawy algorytmizacji edytuj

 1. Język IPL
 2. Schematy NS
 3. Schematy blokowe
 4. Język DRAKON
 5. Zadania

Zaczynamy edytuj

 1. Wybór języka programowania
 2. C
 3. Python
 4. Turbo Pascal
 5. Zadania

Podstawy programowania edytuj

 1. Dokumentowanie
 2. Zmienna
 3. Typy zmiennych
 4. Stała
 5. Sekwencja
 6. Instrukcja warunkowa
 7. Pętle
 8. Zadania

Procedury i funkcje edytuj

 1. Podprogram jako jedyny ratunek
 2. Procedury i funkcje
 3. Argumenty procedur i funkcji
 4. Życie i śmierć zmiennej
 5. Zadania

Struktury danych edytuj

 1. Tablice
 2. Rekordy
 3. Listy
 4. Drzewa binarne
 5. Kopce
 6. Tablice z hashowaniem
 7. Projektowanie zorientowane na dane
 8. Zadania

Metodyki tworzenia oprogramowania edytuj

 1. Model kaskadowy
 2. Programowanie zstępujące
 3. Programowanie wstępujące
 4. Programowanie zwinne
 5. Programowanie defensywne
 6. Programowanie ekstremalne

Paradygmaty programowania edytuj

 1. Programowanie liniowe
 2. Programowanie strukturalne
 3. Programowanie obiektowe
 4. Programowanie funkcyjne