Programowanie/Podstawowe konstrukcje/Typy zmiennych

Typy zmiennych w różnych językach programowania edytuj

Dotychczas były poruszane typy zmiennych występujące w uniwersalnych językach programowania. Generalnie istnieją inne języki, działające na innych rodzajach danych (specyficznych dla danego problemu). Przykładem są listy (np. język Lisp) i macierze (np. język MATLAB). W językach uniwersalnych (np. C) te typy danych także mogą być zaimplementowane, jednak wymaga to więcej wysiłku. Sam standard C nie zawiera zaawansowanych bibliotek do takich celów. Inne języki (np. Python) mają za zadanie być bardziej uniwersalne. Ceną jest jednak uzależnienie programisty od zmieniających się co pewien czas specyfikacji licznych dodatkowych funkcjonalności.

Typy w języku C edytuj

W języku C występują następujące typy zmiennych:

  • typ void
  • typy proste
  • typy wyliczeniowe
  • typy pochodne

Dokładny opis jest dostępny np. na stronie internetowej http://en.cppreference.com/w/c/language/type